หุ่นกระบอกเรื่องตะเลงพ่าย

เปิด/ปิดเสียง
ที่มา | บทหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย | ภาพการแสดง | วีดีทัศน์การแสดง | ดนตรี | ฉาก และเครื่องประกอบการแสดง | การขอบัตรชมการซ้อมหุ่นกระบอก
 
[ย้อนกลับ] หุ่นกระบอกจำลอง พระอภัยมณี รามเกียรติ์ สามก๊ก ตะเลงพ่าย
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 22 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 472632